Eventgoose

Themamaand 900 jaar Norbertijnen:

Lezing door historicus & Norbertijn Herman Janssens

Avondlezing Norbertijn Herman Janssens

Datum

dinsdag 8 februari 2022

8 februari (dinsdag) 19:30 - 22:00

Locatie

Vesperzaal abdij Tongerlo

Abdijstraat 40, 2260 Westerlo

Routebeschrijving

Themamaand 900 jaar Norbertijnen

Deze lezing zal bestaan uit 2 thema’s

A. Het wonderbaarlijke leven van Norbert Van Gennep:
De heilige Norbertus was de stichter van de Norbertijnenorde. Zijn boeiend levensverhaal neemt ons mee naar het leven in de hoge Middeleeuwen en de toen gangbare kerkpraktijken waar Norbertus zich niet meer in kon vinden. Zijn speciale visie op het leven in een abdijgemeenschap kwam tot uiting bij zijn eerste stichting op kerstdag 1121 te Prémontré. Amper 10 jaar later was zijn orde een sterk groeiend succesverhaal met vele stichtingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en uiteraard ook bij ons in België.

B. De Norbertijnen in de Kempen:
De gemeenschap van de Norbertijnen heeft een ongelofelijke invloed gehad op onze regio. Zij hebben mee aan de wieg gestaan van landbouwverbeteringen, scholing, parochiale zielenzorg, armenzorg, etc…. De missie van de Norbertijnen zorgde ervoor dat hun abdijen zeer succesvol werden. Naast hun serieuze politieke invloed waren het enorme economische machtscentra die zeer gewaardeerd werden in de Kempen. We bespreken de Kempische abdijen van Averbode en Postel. Het verhaal van Tongerlo zal niet aan bod komen, daarvoor is er een tweede themalezing op 15 februari 2021.

Pater Herman Janssens is lid van de abdijgemeenschap van Averbode. Als priester, historicus ( KUL ), docent ordegeschiedenis & archivaris van de abdij heeft hij een grote algemene kennis over de orde zelf en over Norbertus, de stichter. Hij verricht veel historisch onderzoek over de Norbertijnenorde. Jaarlijks organiseert hij de Norbertijnse studiedagen. Recent heeft hij nog onderzoek gedaan en artikels geschreven voor het naslagwerk “Als de bliksem: 900 jaar Norbertijnen en Norbertinessen” en de “Analecta Praemonstratensia”.